Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi konusu günümüzün önemli ve başka herhangi bir güvenlik aracıyla yeri doldurulamayacak bir konu haline gelmiştir. Bir araştırma şirketi tarafından yayınlanan rapor dünya genelinde yaşanan siber güvenlik vakalarının ne kadarının farkındalık eksikliğinden kaynaklandığını detaylı şekilde göstermektedir. Farkındalık eğitimleri ISO 27001 ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında  da verilmesi gereken eğitimlerdir. Uygulamalı ve İnteraktif Eğitimlerin farklı eğitim yöntemlerine göre daha etkili olduğu tartışmasız bir gerçektir. PhishGuard Eğitim modülüyle Simülasyon aşamasında zayıflıklarını tespit ettiğiniz çalışanlarınıza bilgisayar başında, çevrimiçi olarak alabilecekleri, uygulamalı , interaktif ve çalışanlarınızı da sürecin bir parçası haline getiren bir Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi programı uygulayabilirsiniz . Programın başarısı için doğru planlanması önem arz etmektedir. Konusunda uzman ekibimiz planlama adımlarında da sizlerle birlikte çalışmaktadır. 

bilgi güvenliği eğitimi

Program farklı adımlardan oluşmaktadır. İhtiyaç analizi, kullanıcı gruplarının oluşturulması ve her gruba uygun içeriklerin belirlenmesi ilk adımlardır. Daha sonraki adımlarda ise eğitim planına, sonuçların nasıl ölçüleceğine ve hangi sonuca göre hangi aksiyonların alınacağına karar verilir. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi modülümüz tüm bu süreçleri hem çalışanlar hem de yönetenler için kolay yönetilir ve eğlenceli hale getirmektedir. 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi modülünün temel özellikleri

 

Çeşitli Farkındalık  Eğitimi Seçenekleri

Video, Quiz, Oyun ve interaktif eğitim formatında  farklı  Farkındalık Eğitimi seçenekleri

Türkçe ve Yerel İçerik

Türkçe ve Türkiye’de gerçekleşen Phishing Saldırılarını baz alan Farkındalık Eğitimleri

 
 

Kullanıcı eğitim portali

Kullanıcıların mevcut eğitimlerini ve uzun dönem gelişimlerini takip edebilecekleri son kullanıcı eğitim portali

Başarı sertifikası

Eğitim sonunda kullanıcılara başarı durumuna göre verilebilecek elektronik başarı sertifikası

 
 

Statik Farkındalık Eğitimi içerikleri

Poster, ekran koyucu gibi farklı amaçlarla da kullanabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz eğitim içerikleri

30+ dilde Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimi içeriği

İngilizce, Almance, Türkçe, Arapça, İtalyanca, İspanyolca başta olmak üzere 30’un üzerinde dil desteği

 
 

Farklı eğitim profilleri

Kullanıcıların pozisyonu ve farkındalık düzeyine göre atayabileceğiniz farklı seviyelerde farkındalık eğitimi seçenekleri

SCORM uyumlu Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimleri

Eğitimleri export ederek farklı LMS’lerde kullanabilmeniz için SCORM export özelliği

 
 

Otomatik Farkındalık Eğitimi Atama

Simülasyon aşamasındaki istatistik sonuçlara göre kullanıcılara otomatik olarak Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri atanması

Esnek Farkındalık Eğitimi Şablonları

Kısmen veya tamamen değiştirebileceğiniz, sıfırdan oluşturabileceğiniz  Farkındalık Eğitimi şablonları.

 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Modülü içeriği:

Farkındalık eğitimi modülünde toplamda 200+ eğitim bulunmaktadır. Bu eğitimlerin içerik kategorileri aşağıdaki gibidir:

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Modülü içeriği

1. Temel Siber Güvenlik Eğitimleri – Kurumsal

Her düzeyde kullanıcının alması gereken Sosyal Mühendislik, İşyeri Güvenliği, Temiz Masa Politikası, Bilgi Güvenliği, Şifre Güvenliği ve benzeri içerikli kurumsal güvenlik odaklı onlarca eğitim.

Temel Siber Güvenlik Eğitimleri

2. Temel Siber Güvenlik Eğitimleri – Bireysel

Kullanıcıların iş dışında ve özel hayatlarında da dikkat etmesi gereken Güvenli Sosyal Ağlar, Güvenli İnternet, Seyahat Güvenliği, Wi-Fi güvenliği gibi temel siber güvenlik konuları odaklı onlarca eğitim.

fiziksel güvenlik

3. Fiziksel Güvenlik

Siber saldırıların zaman zaman fiziksel aktivitelerle de başlatılabileceğine dikkat çekerek kullanıcıları bu konularda da eğitmeyi hedefleyen İşyeri Güvenliği, Fiziksel Güvenlik, Yaka Kartları ve Ziyaretçi politikaları eğitimleri.

 

4. Sektör odaklı Eğitimler

Farklı sektörlere ve farklı uzmanlık alanlarına hitap eden daha gelişmiş ve spesifik, PCI , HIPAA, Bulut Güvenliği gibi bilgi güvenliği farkındalık eğitimi içerikleri. 

5. Sorumluluk ve Yetkiye göre eğitimler

Kurum içi farklı sorumlulukları bulunan personelin sorumluluk alanındaki yetkinliğini geliştirmeye yardımcı olacak, Veri Sınıflandırma, GDPR/KVKK, Veri Gizliliği gibi eğitimler

6. Davranışsal Beceri Eğitimleri

Kullanıcıların gerçek bir siber tehditle karşı karşıya kaldıklarında sergiledikleri davranışları geliştirmesine ve doğru aksiyonlar almasına yardımcı olacak Atölyeler, Güvenlik Olay Bildirimi, Fidye Yazılımı Farkındalığı gibi eğitimler.

7. Çevrimdışı Eğitim İçeriği

Kullanıcıların çevrimiçi olmadığında da tüketebileceği Poster, Ekran koruyucu, Broşür gibi daha basit, fakat özelleştirilebilir  farkındalık eğitimi içerikleri . Çevrimdışı eğitim içerikleri kullanıcıların sürekli dikkatini çekerek etkili olabilmektedir. 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Hizmet olarak da alınabilir:

Farkındalık eğitimlerini hizmet olarak almanın artıları şu şekildedir:

Daha düşük maliyet

Toplam sahip olma maliyetiniz lisans kiralama veya satın almaya göre çok daha düşük olur. Hazır hizmet paketlerimizden birini tercih edebilirsiniz. Veya yıllık olarak kaç kampanya yapmak istediğinizi belirlersiniz ve buna göre size özel bir içerik ve teklif oluştururuz. 

Daha az Efor

Ürün öğrenmek ve yönetmek için zaman ve efor harcamazsınız. Bu çalışmaları sizin yerinize biz, fakat sizin kontrolünüzde gerçekleştiririz. Gerçekleştirilen tüm aktiviteleri sizin onayınızı alarak gerçekleştirir, kullanılacak içeriklere sizlerle birlikte karar veririz. Gerçekleştirilen tüm kampanyalara ve kampanya istatistiklerine çevrimiçi olarak istediğiniz zaman erişebilirsiniz. 

Daha Etkili sonuçlar

Farkındalık aktivitelerini konusunda uzman, güncel trendleri takip eden, şimdiye kadar Türkiye’de 100.000+ çalışanın eğitilmesine katkı sağlamış profesyoneller yürüttüğü için çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Hedefinize daha hızlı şekilde ulaşırsınız. 

Düzen ve Süreklilik

İş yoğunluğu nedeniyle eğitimlerin verilmesi unutulabilmektedir. Hizmet modeli ile tüm eğitimler en baştan belirli bir takvime göre planlanır. Eğitimler bu planlar doğrultusunda düzenli ve sürekli bir şekilde verilir. Bu da eğitimlerin daha kalıcı bir etki bırakmasını sağlar. 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi neden online olmalı?

Farkındalık eğitimlerini klasik yöntemlerin (sınıf eğitimi, bilgilendirme epostaları gibi) yerine çevrimiçi olarak almanın önemli avantajları vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

Eğitim Yöntemi

Geleneksel yöntemlerle verilen Farkındalık eğitimleri sınıf eğitimi veya eposta ile bilgilendirmeler şeklinde yapılmaktadır. Bu yöntemler kullanıcıları eğitmekten ziyade bilgilendirmektedir. Çevrimiçi eğitim içerikleri ise kullanıcıları bilgilendirmekle yetinmez, davranışlarını değiştirecek yetkinlik kazandırır.  

Etkinlik

Geleneksel yöntemlerle verilen eğitimlerde kullanıcıların eğitimi dinleyip dinlemedikleri ve ne öğrendiklerini takip etmek mümkün değildir. Çevrimiçi eğitimlerde ise kullanıcıların tüm aksiyonları takip edilmektedir. Bunun sonucunda da hangi kullanıcının eğitimin ne kadarını tamamladığı takip edilebilmektedir.

Bilgi Güvenliği Test

Ölçümleme

Geleneksel eğitim yöntemleriyle kullanıcıların ne öğrendiklerini ölçmek mümkün değildir. Çevrimiçi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi  yöntemleriyle ise kullanıcılar farklı quiz ve test’lere tabi tutularak bilgi seviyesi ölçülebilmektedir. Sürekli yapılan ölçümlerle kullanıcıların uzun dönemde  gelişimi takip edilebilmektedir.

 

Hedef odaklı eğitimler

Çevrimiçi farkındalık eğitimi platformumuz ile ise kullanıcıların farkındalık düzeyleri ve gelişimi ölçülebilmektedir. Bunun sonucunda da farkındalık düzeyi farklı olan kullanıcılara farklı eğitimler atanmaktadır. 

Özgürlük

Geleneksel eğitim yöntemleri için kullanıcıların belirli zamanlarda bir araya getirilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi eğitimlerde ise kullanıcılar eğitimler özgürce istedikleri yerden ve istedikleri zamanda tüketebilirler.

İlgi çekicilik

İstatistikler kullanıcıların sürekli anlatım yapılan sınıf eğitimlerini ve metin içerikli eposta bilgilendirmelerini sıkıcı bulduğunu göstermektedir. Çevrimiçi eğitimlerin interaktif, video, oyun, quiz, workshop gibi farklı seçenekleri ise kullanıcılara daha ilgi çekici bir deneyim sunmaktadır.

Phishing Test

Phishing Test özelliği

Çevrimiçi Farkındalık eğitimi platformları genelde Phishing Test özellikleri de sunar. Bu özellik ise çalışanlarınızın farkındalığını test ederek zayfı taraflarını öğrenmenize olanak sağlar. Bunun sonucunda da farklı kullanıcı grupları için doğru  eğitim planlaması yapıp kullanıcıların zayıf yönlendirini geliştirebilirsiniz.  Platformumuzun Phishing Test modülünü  de ayrıca inceleyebilirsiniz.

Örnek Farkındalık eğitimini ücretsiz olarak almak veya incelemek için tıklayınız.

Yararlı Bağlantılar

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi vermeden önce durum tespiti amacıyla yapacağınız farkındalık testi için Simülasyon modülümüzü inceleyebilirsiniz.

Yazılım geliştiricilere özel eğitimlerimiz için Güvenli yazılım geliştirme eğitimi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi ve/veya PhishGuard Farkındalık Eğitimi hizmetleri ile tanışmak için iletişime geçebilirsiniz.