PhishiGuard eğitim modülleri çevrimiçi, “computer based training” olarak sunulan siber güvenlik odaklı eğitim içeriklerinden oluşmaktadır. Eğitim içerikleri iki farklı modülden oluşmaktadır:

1. Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi: Bu eğitim modülünün amacı yazılım geliştiricilere güvenli yazılım geliştirme alışkanlıklarını kazandırmaktır. Bu alışkanlıkları kazanan yazılım geliştiricilerin daha güvenli yazılımlar geliştirmesi beklenmektedir.

2. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi: Bu eğitim modülünün amacı bir kurumun tüm personeline siber güvenlik ve bilgi güvenliği farkındalığının kazandırılmasıdır. Zira günümüzde yaşana birçok siber güvenlik olayının temelinde siber güvenlik / bilgi güvenliği farkındalığının düşük olması yatmaktadır.