Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Uygulamalı ve İnteraktif Eğitimlerin farklı eğitim yöntemlerine göre daha etkili olduğu tartışmasız bir gerçektir. PhishGuard Eğitim modülüyle Simülasyon aşamasında zayıflıklarını tespit ettiğiniz çalışanlarınıza bilgisayar başında, çevrimiçi olarak alabilecekleri, uygulamalı , interaktif ve çalışanlarınızı da sürecin bir parçası haline getiren bir Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi programı uygulayabilirsiniz . Programın başarısı için doğru planlanması önem arz etmektedir. Konusunda uzman ekibimiz planlama adımlarında da sizlerle birlikte çalışmaktadır. 

bilgi güvenliği farkındalık eğitimi

bilgi güvenliği farkındalık eğitimi

 

Program farklı adımlardan oluşmaktadır. İhtiyaç analizi, kullanıcı gruplarının oluşturulması ve her gruba uygun içeriklerin belirlenmesi ilk adımlardır. Daha sonraki adımlarda ise eğitim planına, sonuçların nasıl ölçüleceğine ve hangi sonuca göre hangi aksiyonların alınacağına karar verilir. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi modülümüz tüm bu süreçleri hem çalışanlar hem de yönetenler için kolay yönetilir ve eğlenceli hale getirmektedir. 

Eğitim modülünün temel özellikleri :

Çeşitli Farkındalık Eğitimi Seçenekleri

Video, Quiz, Oyun ve interaktif eğitim formatında  farklı  Farkındalık Eğitimi seçenekleri

Türkçe ve Yerel İçerik

Türkçe ve Türkiye’de gerçekleşen Phishing Saldırılarını baz alan Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi modülleri

Kullanıcı eğitim portali

Kullanıcıların mevcut eğitimlerini ve uzun dönem gelişimlerini takip edebilecekleri son kullanıcı eğitim portali

Başarı sertifikası

Eğitim sonunda kullanıcılara başarı durumuna göre verilebilecek elektronik başarı sertifikası

Statik eğitim içerikleri

Poster, ekran koyucu gibi farklı amaçlarla da kullanabileceğiniz ve özelleştirebileceğiniz eğitim içerikleri

Dil Desteği

İngilizce, Almance, Türkçe, Arapça, İtalyanca, İspanyolca başta olmak üzere 30’un üzerinde dil desteği

Farklı eğitim profilleri

Kullanıcıların pozisyonu ve farkındalık düzeyine göre atayabileceğiniz farklı seviyelerde farkındalık eğitimi seçenekleri

SCORM uyumlu

Eğitimleri export ederek farklı LMS’lerde kullanabilmeniz için SCORM export özelliği

Otomatik Eğitim Atama

Simülasyon aşamasındaki istatistik sonuçlara göre kullanıcılara otomatik olarak Bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri atanması

Esnek Farkındalık Eğitimi Şablonları

Kısmen veya tamamen değiştirebileceğiniz, sıfırdan oluşturabileceğiniz Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi şablonları.

PhishGuard Eğitim modülü Farkındalık Artırma sürecinizin ikinci halkasını oluşturarak çalışanlarınızda Simülasyon aşamasında tespit ettiğiniz zayıflıkların giderilmesini ve Farkındalık düzeyinin en üst seviyede tutulmasını sağlayacaktır.

 Bilgi güvenliği Farkındalık eğitimi Hizmet olarak da alınabilir:

  Farkındalık eğitimlerini hizmet olarak almanın artıları şu şekildedir:

» Daha düşük maliyet:Toplam sahip olma maliyetiniz lisans kiralama veya satınalmaya göre çok daha düşük olur. Hazır hizmet paketlerimizden birini tercih edebilirsiniz. Veya yıllık olarak kaç kampanya yapmak istediğinizi belirlersiniz ve buna göre size özel bir içerik ve teklif oluştururuz. 

» Daha az Efor: Ürün öğrenmek ve yönetmek için zaman ve efor harcamazsınız. Bu çalışmaları sizin yerinize biz, fakat sizin kontrolünüzde gerçekleştiririz. Gerçekleştirilen tüm aktiviteleri sizin onayınızı alarak gerçekleştirir, kullanılacak içeriklere sizlerle birlikte karar veririz. Gerçekleştirilen tüm kampanyalara ve kampanya istatistiklerine çevrimiçi olarak istediğiniz zaman erişebilirsiniz. 

» Daha Etkili sonuçlar: Farkındalık aktivitelerini konusunda uzman, güncel trendleri takip eden, şimdiye kadar Türkiye’de 100.000+ çalışanın eğitilmesine katkı sağlamış profesyoneller yürüttüğü için çok daha iyi sonuçlar alırsınız. Hedefinize daha hızlı şekilde ulaşırsınız. 

» Düzen ve Süreklilik: İş yoğunluğu nedeniyle eğitimlerin verilmesi unutulabilmektedir. Hizmet modeli ile tüm eğitimler en baştan belirli bir takvime göre planlanır. Eğitimler bu planlar doğrultusunda düzenli ve sürekli bir şekilde verilir. Bu da eğitimlerin daha kalıcı bir etki bırakmasını sağlar. 

 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Modülü içerikleri:

Farkındalık eğitimi modülünde toplamda 200+ eğitim bulunmaktadır. Bu eğitimlerin içerik kategorileri aşağıdaki gibidir:

» Temel Siber Güvenlik Eğitimleri – Kurumsal: Her düzeyde kullanıcının alması gereken Sosyal Mühendislik, İşyeri Güvenliği, Temiz Masa Politikası, Bilgi Güvenliği, Şifre Güvenliği ve benzeri içerikli kurumsal güvenlik odaklı onlarca eğitim.

» Temel Siber Güvenlik Eğitimleri – Bireysel:  Kullanıcıların iş dışında ve özel hayatlarında da dikkat etmesi gereken Güvenli Sosyal Ağlar, Güvenli İnternet, Seyahat Güvenliği, Wi-Fi güvenliği gibi temel siber güvenlik konuları odaklı onlarca eğitim.

» Fiziksel Güvenlik:  Siber saldırıların zaman zaman fiziksel aktivitelerle de başlatılabileceğine dikkat çekerek kullanıcıları bu konularda da eğitmeyi hedefleyen İşyeri Güvenliği, Fiziksel Güvenlik, Yaka Kartları ve Ziyaretçi politikaları eğitimleri.  

» Sektör odaklı Eğitimler: Farklı sektörlere ve farklı uzmanlık alanlarına hitap eden daha gelişmiş ve spesifik, PCI , HIPAA, Bulut Güvenliği gibi bilgi güvenliği farkındalık eğitimleri. 

» Sorumluluk ve Yetkiye göre eğitimler: Kurum içi farklı sorumlulukları bulunan personelin sorumluluk alanındaki yetkinliğini geliştirmeye yardımcı olacak, Veri Sınıflandırma, GDPR/KVKK, Veri Gizliliği gibi eğitimler

» Davranışsal Beceri Eğitimleri: Kullanıcıların gerçek bir siber tehditle karşı karşıya kaldıklarında sergiledikleri davranışları geliştirmesine ve doğru aksiyonlar almasına yardımcı olacak Atölyeler, Güvenlik Olay Bildirimi, Fidye Yazılımı Farkındalığı gibi eğitimler.

» Çevrimdışı Eğitim İçeriği: Kullanıcıların çevrimiçi olmadığında da tüketebileceği Poster, Ekran koruyucu, Broşür gibi daha basit, fakat özelleştirilebilir bilgi güvenliği farkındalık eğitimi içerikleri . Çevrimdışı eğitim içerikleri kullanıcıların sürekli dikkatini çekerek etkili olabilmektedir. 

 

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi neden online olmalı?

Farkındalık eğitimlerini klasik yöntemlerin (sınıf eğitimi, bilgilendirme epostaları gibi) yerine çevrimiçi olarak almanın önemli avantajları vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

» Eğitim Yöntemi: Geleneksel yöntemlerle verilen Farkındalık eğitimleri sınıf eğitimi veya eposta ile bilgilendirmeler şeklinde yapılmaktadır. Bu yöntemler kullanıcıları eğitmekten ziyade bilgilendirmektedir. Çevrimiçi eğitim içerikleri ise kullanıcıları bilgilendirmekle yetinmez, davranışlarını değiştirecek yetkinlik kazandırır.  

» Etkinlik: Geleneksel yöntemlerle verilen eğitimlerde kullanıcıların eğitimi dinleyip dinlemedikleri ve ne öğrendiklerini takip etmek mümkün değildir. Çevrimiçi eğitimlerde ise kullanıcıların tüm aksiyonları takip edilmektedir. Bunun sonucunda da hangi kullanıcının eğitimin ne kadarını tamamladığı takip edilebilmektedir.

» Ölçümleme: Geleneksel eğitim yöntemleriyle kullanıcıların ne öğrendiklerini ölçmek mümkün değildir. Çevrimiçi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi  yöntemleriyle ise kullanıcılar farklı quiz ve test’lere tabi tutularak bilgi seviyesi ölçülebilmektedir. Sürekli yapılan ölçümlerle kullanıcıların uzun dönemde  gelişimi takip edilebilmektedir.

» Hedef odaklı eğitimler: Çevrimiçi farkındalık eğitimi platformumuz ile ise kullanıcıların farkındalık düzeyleri ve gelişimi ölçülebilmektedir. Bunun sonucunda da farkındalık düzeyi farklı olan kullanıcılara farklı eğitimler atanmaktadır. 

» Özgürlük: Geleneksel eğitim yöntemleri için kullanıcıların belirli zamanlarda bir araya getirilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi eğitimlerde ise kullanıcılar eğitimler özgürce istedikleri yerden ve istedikleri zamanda tüketebilirler.

» İlgi çekicilik: İstatistikler kullanıcıların sürekli anlatım yapılan sınıf eğitimlerini ve metin içerikli eposta bilgilendirmelerini sıkıcı bulduğunu göstermektedir. Çevrimiçi eğitimlerin interaktif, video, oyun, quiz, workshop gibi farklı seçenekleri ise kullanıcılara daha ilgi çekici bir deneyim sunmaktadır.

» Phishing Test özelliği: Çevrimiçi Farkındalık eğitimi platformları genelde Phishing Test özellikleri de sunar. Bu özellik ise çalışanlarınızın farkındalığını test ederek zayfı taraflarını öğrenmenize olanak sağlar. Bunun sonucunda da farklı kullanıcı grupları için doğru  eğitim planlaması yapıp kullanıcıların zayıf yönlendirini geliştirebilirsiniz.  Platformumuzun Phishing Test modülünü  de ayrıca inceleyebilirsiniz.

Örnek Farkındalık eğitimini ücretsiz olarak almak veya incelemek için tıklayınız.

Farkındalık eğitimi vermeden önce durum tespiti amacıyla yapacağınız farkındalık testi için Phishing Test / Simülasyon modülümüzü inceleyebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve/veya PhishGuard Farkındalık Eğitimi hizmetleri ile tanışmak için iletişime geçebilirsiniz.