Symantec Security Response tarafından yayınlanan raporda  2016 Şubat ayında Phishing saldırılarının esas hedefinin KOBİ’ler olduğu görülmektedir. Öyle ki çalışan sayısı 1-250 arasında olan kurumlarda alınan her 2924 e-posta’dan 1’i phishing girişimi olmuş . Bu oranı 2989’da 1 e-posta ile çalışan sayısı 251-500 arasında olan kurumlar takip etmiş. Çalışan sayısı 500’den fazla olan kurumlarda ise bu oran 3700’de 1’in altındadır .

Ülkemizde Bilgi Güvenliği Farkındalık çalışmaları esasen büyük ölçekli kurumlarda gerçekleştirilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır . Fakat sözkonusu rapor KOBİ’lerin daha fazla tehdit altında olduğunu göstermektedir .

KOBİ’lerde Bilişim Bütçelerinin ve Bilgi Teknolojileri insan kaynağının genel olarak kısıtlı olduğu bilinen bir gerçek. Bu nedenle KOBİ’ler özellikle Bilgi Güvenliği konularına fazla yatırım yapamamakta ve önemli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadırlar .

PhishGuard’ın önemli hedeflerinden biri de KOBİ’lerin  de Farkındalık çalışmalarını asgari insan kaynağı ve düşük maliyetlerle gerçekleştirilebilmesini sağlamaktır. PhishGuard çözümleriyle ilgili bilgi almak için lütfen iletişime geçin .

Symantec Security Response raporu için  lütfen tıklayınız.