McAfee tarafından online olarak gerçekleştirilen phishing quiz’i insanların %97’sinin phishing eposta’larını belirlemede sorun yaşadığını gösteriyor.

Quiz 10 sorudan oluşuyor ve katılımcılara her bir eposta örneğinin phishing eposta’sı olup olmadığı soruluyor. Örnek eposta’lar McAfee labs tarafından sağlanan phishing ve gerçek eposta örneklerinden oluşuyor.  Quiz’e 144 ülkeden 19.000 bireyin katıldığı belirtiliyor.

Sonuçlara bakıldığı zaman katılımcıların %97’sinin en az 1 soruya yanlış cevap verdiği görülmektedir. Katılımcıların %80’i ise en az bir phishing epostasını gerçek eposta olarak işaretlemiş.  Bu verinin anlamı şu: arka arkaya 10 phishing eposta’sı alındığı zaman bireylerin %80’i oltaya takılacaktır.

Ülke bazında baktığımız zaman fazla detaylı istatistiksel bilgi verilmemekle birlikte Türkiye’den katılan bireylerin başarı ortalamasının %66.49 olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye’den katılan bireyler ortalama olarak olarak 10 sorudan 7’sine doğru cevap verebilmiş.

Quiz’e https://phishingquiz.mcafee.com/ bağlantısı üzerinde katılabilirsiniz.

Kaynak: http://newsroom.mcafee.com/press-release/97-people-globally-unable-correctly-identify-phishing-emails

 

Not: PhishGuard olarak quiz sonuçlarının nihai durumunu incelediğimizde katılımcıların toplam %5’inin soruları %100 doğruluk oranıyla cevapladığını görmüş bulunuyoruz.

Ayrıca sonuçları değerlendirirken Quiz sorularının Türkiye’deki phishing örneklerini içermediği ve Quiz’e Türkiye’den katılan bireylerin genel olarak phishing konusunda bilgili ve bilinçli olduğunu da göz önünde bulundurmanın doğru olacağını düşünüyoruz.