HideMyAss tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına göre daha önce çevrimiçi güvenlik sorunuyla karşılaşan bireylerin %56’sı çevrimiçi araçları kullanma alışkanlıklarında değişiklikler yapmış .

Bu sonuçtan çıkarılması gereken dersler şunlardır :

  • Sürekli yapılan uyarıları ve bilgilendirmeleri dikkate almayan bireylerin %56’sı güvenlik sorunu yaşadıktan sonra davranışlarında değişiklik yapmış ve önlem almaya başlamış.Bu nedenle kurumlarda çevrimiçi güvenlik tehdidlerine karşı farkındalığın artması için bilgilendirme ve uyarılarla birlikte çevrimiçi güvenlik tehdidi simülasyonlarının da standart olarak belirlenmesi ve uygulanması gerekir .
  • %56 iyi bir oran olmakla birlikte %100’ün veya %95’in çok uzağında . Birylerin %44’ü güvenlik sorunu yaşamasına rağmen herhangi bir önlem almamış . Fakat olası ikinci ve üçüncü güvenlik tehdidinden sonra %44 oranının daha da düşeceği ve zamanla %0’a yakınsayacağı açıktır

Demek ki bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilen güvenlik tehdidi simülasyonları yeterli olmayacaktır ve belirli peryotlarla tekrarlanması gerekir .

Raporun detayı için tıklayın